Klub Podróży JAREMA na Fejsie

1990 - rok drugi

 


19.01.1990

Walne Zebranie członków Klubu Turystycznego "Jarema" - Koło OM PTTK nr 34 przy SKMA

- udział wzięło 28 osób

Prezes Zarządu Tymczasowego Michał Gierdal podsumował dotychczasową działalność Klubu.

W głosowaniu jawnym wybrano nowe władze Klubu - Prezesa oraz Zarząd I kadencji (w składzie 7 osób, z funkcjami i wyznaczonym zakresem działań):

Radosław Tabak (SGPiS) - prezes

Krzysztof Piotrowski (PW) - wiceprezes

Piotr Piegat (UW) - skarbnik, szef kursu OT

Renata Romańska (UW) - sekretarz

Robert Nuszkiewicz (UW) - spotkania klubowe, imprezy weekendowe

Michał Gierdal (UW) - żeglarstwo, narciarstwo

Krzysztof Chudek (UW) - działalność gospodarcza

alt

alt

alt

 


24.01.1990

na pierwszym zebraniu nowego Zarządu ustalone zostały m.in:

- kalendarz imprez planowanych na rok 1990;

- organizacja kursów na uprawnienia: Organizatora Turystyki (OT), żeglarski (PŻ), Strażnika Ochrony Przyrody (SOP);

- zasady organizacji piątkowych spotkań klubowych, m.in: spotkania z piosenką, śpiewanki, slajdy, prelekcje, itp.

- propozycje działalności gospodarczej Klubu (m.in. organizacja obozów i wyjazdów dla dzieci, wymiana międzynarodowa, koncerty, klub video, itp.)

Z powodu nieopłacenie składek członkowskich PTTK za rok 1989, Zarząd zawiesił 5 osób w prawach członków Koła. Po weryfikacji liczba członków KT Jarema wynosiła 38 osób

alt

 


11.02. - 19.02.1990

(8.) Obóz narciarski w Zwardoniu (Beskid Żywiecki)

organizator: Michał Gierdal, uczestniczyło: 4 osoby

 


03.1990

Kurs żeglarski Jaremy na Patent Żeglarza (PŻ) (uprawnienie WOZŻ)

organizator: Michał Gierdal, uczestniczyło: 20 osób

 


17.03. - 18.03.1990

(9.) "Lackowa" - rajd górski w Beskid Niski

trasa: Krynica - Izby - Bieliczna - Lackowa (997) - Wysowa - Ropa - Wawrzka (Chatka Trampa) - Pieniny Gorlickie - Łosie - Bielanka - Szymbark - Grybów

organizator: Radosław Tabak, uczestniczyło: 15 osób

alt

alt

alt

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


21.04.1990

(10.) "Na Św. Krzyż do Jaremy" - rajd w Góry Świętokrzyskie

trasa: Św. Katarzyna - Łysica - Św. Krzyż - Nowa Słupia

organizator: Krzysztof Piotrowski, uczestniczyło: 6 osób

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


28.04. - 01.05.1990

(11.) "Baby na Babią Górę" - rajd w Beskid Żywiecki

trasa: Kalwaria Zebrzydowska - Góra Żar (521) - Lanckorona - (PKP) - Osielec - Pasmo Polic: Burdelowa Góra - Okrąglica - Kucałowa Hala (schronisko PTTK) - Polica (1369) - Zawoja - Markowe Szczawiny (schronisko PTTK) - Babia Góra (1726) - Sokolica - Zubrzyca Dolna

organizator: Piotr Piegat, uczestniczyło: 15 osób

alt

alt

 


07.05.1990

na zebraniu Zarządu zostały zgłoszone projekty:

- opracowania i wydania "Śpiewnika Jaremy" (I edycja)

- plakietki filcowej (żółto-czarnej) ze znakiem KT Jarema SKMA;

alt

 

- firmowej koszulki "jaremki" - nadruku czarnego logo JAREMA na białych koszulkach t-shirt.

alt

 


20.06. - 24.06.1990

(12.) "Gniazdo Tarnicy" - rajd górski w Bieszczadach

trasa: Komańcza - Chryszczata (998) - Cisna - Łopiennik (1069) - Sine Wiry - Jasło (1153) - Okrąglik (1106) - Wetlina - Wielka Rawka (1307) - Ustrzyki Górne - Gniazdo Tarnicy (1346)

organizator: Radosław Tabak, uczestniczyło: 7 osób

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


27.06.1990

Michał Gierdal zrezygnował z pracy w Zarządzie Jaremy

 


01.07. - 15.07.1990

(13.) II obóz żeglarski Jaremy - Ogonki k. Giżycka

Obóz zorganizowany w ramach kursu żeglarskiego

organizator: Krzysztof Chudek, uczestniczyło: 45 osób

 


15.08. - 30.08.1990

(14.) Chatka Trampa w Wawrzce - obóz górski w Beskidzie Niskim

trasy: Góry Grybowskie: Wawrzka, Chełm (779), Grybów, Brunary, Uście Gorlickie, Ropa, Nowy Sącz

organizator: Piotr Piegat, uczestniczyło: 9 osób

 


01.09. - 15.09.1990

(15.) Obóz górski w Małym Cichym (Tatry)

organizator: Radosław Tabak, uczestniczyło: 31 osób

 


16.09. - 29.09.1990

(16.) Obóz górski SKMA w Kirach (Tatry)

- część gospodarczo-turystyczna

organizator: Krzysztof Piotrowski, uczestniczyło: 65 osób

alt

 


03.10.1990

Krzysztof Piotrowski objął w Zarządzie Klubu funkcję skarbnika

Ewa Tworek została przyjęta jako osoba wspierająca pracę Zarządu

 


02.11. - 04.11.1990

(17.) Pasmo Jaworzyny - rajd górski w Beskidzie Sądeckim

trasa: Krynica - Jaworzyna Krynicka (1113) - Hala Łabowska - Łabowa

organizator: Radosław Tabak, uczestniczyło: 5 osób

alt

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


08.11.1990

(18.) rozpoczął się I Kurs Organizatorów Turystyki (OT) PTTK w KT Jarema

Zarząd Główny SKMA uzyskał dofinansowanie na organizację kursu OT ze środków funduszu młodzieżowego Urzędu Rady Ministrów.

organizator: Piotr Piegat, uczestniczyło: 35 osób

alt

 


23.11. - 24.11.1990

(19.) "Bunkry MRU" - rajd w Międzyrzecki Rejon Umocniony

trasa: Świebodzin, Rezerwat "Nietoperek", Międzyrzecz

organizator: Arek Mioduszewski (KTE Tramp), uczestniczyło: 10 osób

alt

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


01.12. - 02.12.1990

(20.) Pasmo Radziejowej - rajd górski kursu OT w Beskidzie Sądeckim

trasa: Krościenko - Przehyba (1192) - Rytro

organizator: Radosław Tabak, uczestniczyło: 14 osób

 


08.12. - 09.12.1990

(21.) Nocne manewry terenowe kursu OT w Starej Wsi koło Otwocka

organizator: Radosław Tabak, uczestniczyło: 28 osób

alt

 


15.12. - 16.12.1990

(22.) "Na Turbacz!" - rajd górski kursu OT w Gorcach

trasa: Łopuszna - Turbacz (1314) - Nowy Targ

organizator: Piotr Piegat, uczestniczyło: 11 osób

alt

 


27.12.1990 - 02.01.1991

(23.) Obóz Sylwestrowy w Murzasihlu (Tatry)

organizator: Tomasz Dygała, uczestniczyło: 10 osób

 


W roku 1990 KT Jarema zorganizował:

16 imprez turystycznych, w których udział wzięło 330 osób.

 

1989 - rok pierwszy

alt


22.03.1989

w pomieszczeniach Duszpasterstwa Akademickiego Św. Anny w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji Turystycznej Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej (SKMA) w Warszawie.

Spotkanie odbyło się w pomieszczeniach nowego klubu, oddanego do dyspozycji SKMA przez Księdza Rektora Zygmunta Malackiego "Wujasa" (zapalonego turystę tatrzańskiego), w podziemiach przy kościele Św. Anny w Warszawie.

* klub miał być miejscem spotkań członków i sympatyków Stowarzyszenia, zarejestrowanego w Sądzie w dniu 29.12.1988 roku, jako pierwsza, niezależna organizacja akademicka, utworzona w skutek ustępstw władz PRL wobec Kościoła. Członkowie SKMA brali udział w w pracach podzespołu ds. młodzieży podczas obrad Okrągłego Stołu.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób - członków założycieli (w kolejności wpisu na liście):

Michał Gierdal (UW) Anna Maria Rybczyńska (ATK)
Ewa Roguska (UW) Krzysztof Chudek (UW)
Piotr Piegat (UW) Robert Maciejewski (UW)
Radosław Tabak (SGPiS) Beata Brózda (UW)
Marcin Poczobutt (UW) Andrzej Torbicki (UW/Prezes SKMA)
Artur Jastrzębski Piotr Kurkiewicz (AM)
Leszek Janowski Agnieszka Kirpluk (ATK)
Robert Nuszkiewicz (UW) Witold Kunert (UW)
Adam Bartosik Marek Mitros

W celu ułatwienia organizacji oraz finansowania imprez turystycznych (wycieczek, rajdów, obozów), uzyskania zniżek w schroniskach PTTK oraz dofinansowań szkoleń i wyjazdów, postanowiono zgłosić i zarejestrować Sekcję Turystyczną SKMA w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym jako Koło Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie,

Wyznaczony został Zarząd Tymczasowy Koła, wymagany do zgłoszenia i rejestracji w OM PTTK. Prezesem Zarządu Tymczasowego został wyznaczony Michał Gierdal, którego zebrani upoważnili do przeprowadzenia procesu rejestracji Koła.

Skład Zarządu Tymczasowego Koła wyłoniony na spotkaniu założycielskim Sekcji Turystycznej SKMA:

altMichał Gierdal (UW) - prezes

Robert Nuszkiewicz (UW) - wiceprezes

Anna Rybczyńska (ATK) - skarbnik

Marcin Poczobutt (UW) - sekretarz

Artur Jastrzębski - członek

Komisja Rewizyjna:

Ewa Roguska (UW), Beata Brózda (UW), Witold Kunert (UW)

 


29.04. - 01.05.1989

(1.) Rajd po Ziemi Świętokrzyskiej

trasa: Starachowice - Wąchock - Nowa Słupa - Św. Krzyż - Łysica - Św. Katarzyna - Kielce

Pierwsza impreza zorganizowana przez Sekcję Turystyczną SKMA. To właśnie wtedy, podczas nieplanowanego noclegu w budynkach gospodarczych klasztoru oo. oblatów na Świętym Krzyżu, powstała inspiracja dla przyszłej nazwy Klubu. A wszystko to dzięki tajemniczej, prawdziwie gotyckiej atmosferze Puszczy Jodłowej oraz... klasztornej krypcie "Kniazia Jaremy".

Rajd został zarejestrowany jako pierwsza impreza Koła OM PTTK przy SKMA.

organizator: Michał Gierdal

uczestniczyło: 7 osób (Michał Gierdal, Robert Nuszkiewicz, Anna Rybczyńska, Beata Brózda, Piotr Piegat, Roman Dębski, Piotr Remiszewski)

 

alt

 

alt

 


10.05.1989

Na zebraniu Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK (przew. Sambor Waszkiewicz) odbyła się rejestracja Koła nr 34 OM PTTK przy Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej, działającego pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa.

Rejestracja odbyła się na podstawie złożonych dokumentów ze spotkania założycielskiego Sekcji Turystycznej SKMA oraz sprawozdania z "Rajdu po Ziemi Świętokrzyskiej".

Zarząd OM PTTK zatwierdził nazwę oraz zarejestrował tymczasowe władze Koła, zrzeszającego młodzież studencką z największych wówczas, warszawskich uczelni (UW, PW, SGPiS, SGGW-AR, AM, ATK).

Koło uzyskało zgodę na wydawanie oraz posługiwanie się legitymacjami członkowskimi, znaczkami oraz pieczątkami organizacyjnymi PTTK.

alt

alt

alt

Nowopowołane Koło nr 34 na zebraniu Zarządu reprezentowali:

Michał Gierdal, Robert Nuszkiewicz, Piotr Piegat

Zarząd Tymczasowy zgłoszony przy rejestracji Koła:

Michał Gierdal (UW) - prezes

Robert Nuszkiewicz (UW) - wiceprezes

Anna Rybczyńska (ATK) - skarbnik

Komisja Rewizyjna: Beata Brózda (UW), Witold Kunert (UW)

 


12.05.1989

Skład Zarządu Tymczasowego Koła został powiększony do 4 osób:

Michał Gierdal (UW) - prezes

Robert Nuszkiewicz (UW) - wiceprezes

Piotr Piegat (UW) - skarbnik

Anna Rybczyńska (ATK) - sekretarz

 


19.05.1989

na pierwszym po rejestracji zebraniu Koła nr 34 OM PTTK przy SKMA:

- deklaracje członkowskie wypełniły i zostały zapisane do Koła 22 osoby;

alt

- odbyło się głosowanie nad nazwą Koła. Wybrana została nazwa zaproponowana przez Roberta Nuszkiewicza:

Klub Turystyczny Jarema przy SKMA (Koło nr 34 OM PTTK)

Nowa nazwa została zgłoszona do Zarządu OM PTTK oraz Zarządu Głównego SKMA.

Spotkania odbywają się w piątki o godz. 18.00 w siedzibie Klubu przy kościele Św. Anny w Warszawie.

alt

 


22.06.1989

Skład Zarządu Tymczasowego Klubu Jarema został powiększony do 5 osób:

Michał Gierdal (UW) - prezes

Robert Nuszkiewicz (UW) - wiceprezes

Piotr Piegat (UW) - skarbnik

Anna Rybczyńska (ATK) - sekretarz

Anna Biełasiewicz - sekretarz

Na spotkaniu członków Klubu odbyło się głosowanie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na logotyp nazwy Klubu.

Pośród zgłoszonych projektów graficznych zdecydowanie zwyciężył projekt Maćka Bartosiaka o nazwie "Gotycki Jarema"

alt

 

A tak wyglądały dwa inne, nagrodzone projekty konkursowe:

alt

alt

 

 


20.07. - 29.07.1989

(2.) Obóz wędrowny "Krajobrazy Ziemi Kłodzkiej"

trasa: Kłodzko - Kudowa Zdrój - Góry Stołowe: Błędne Skałki (852) - Karłów - Szczeliniec (919) - Pasterka - Szczytna - Duszniki-Zdrój - Góry Bystrzyckie: Zieleniec - Jagodna (977) - Bystrzyca Kłodzka - Masyw Śnieżnika: Międzygórze - Igliczna (845) - Kłodzko

organizator: Piotr Piegat, uczestniczyło: 7 osób

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


16.08. - 30.08.1989

(3.) I obóz żeglarski Jaremy (SKMA) w Ogonkach koło Giżycka

organizator: Michał Gierdal, uczestniczyło: 30 osób

 


17.09. - 30.09.1989

(4.) Obóz górski SKMA w Kirach (Tatry)

współorganizacja: część górsko-turystyczna

organizator: Radek Tabak, uczestniczyło: 30 osób

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


20.10.1989

kolejna zmiana w składzie Zarządu Tymczasowego Klubu:

Michał Gierdal (UW) - prezes

Robert Nuszkiewicz (UW) - wiceprezes

Piotr Piegat (UW) - skarbnik

Anna Rybczyńska (ATK) - sekretarz

Radosław Tabak (SGPiS)

 


04.11. - 05.11.1989

(5.) Rajd górski "Szlakiem drewnianych kościołów Podkarpacia" (Gorce)

trasa: Rabka - Maciejowa - Stare Wierchy - Obidowiec - Turbacz (1314) - Łopuszna - Harklowa - Dębno

organizator: Tomasz Dygała, uczestniczyło: 15 osób

alt

alt

 


02.12. - 03.12.1989

(6.) Rajd górski "Trzy Korony - Andrzejki w Pieninach"

trasa: Krościenko - Sromowce Niżne - Trzy Korony (982) - Krościenko

organizator: Radek Tabak, uczestniczyło: 15 osób

altalt

alt

 


26.12. - 01.01.1990

(7.) Obóz Sylwestrowy Jaremy w Małym Cichym (Tatry)

organizator: Robert Nuszkiewicz, uczestniczyło: 25 osób

alt

alt

alt

fot. archiwum Jaremy

 


W roku 1989 zorganizowanych zostało:

7 imprez turystycznych, w których uczestniczyło 129 osób;

do KT Jarema przy SKMA (Koło 34 OM PTTK) zapisały się 43 osoby

alt

alt

 

 

sitemap-8sitemap-6rsssitemap-1rsshomesitemap-9rsshomesitemap-4sitemap-3sitemap-8sitemap-7sitemap-9sitemap-10sitemap-10sitemap-8sitemap-7sitemap-2sitemap-5sitemap-4sitemap-7sitemap-3homersssitemap-10sitemap-7sitemap-5sitemap-4sitemap-10rsssitemap-10sitemap-8sitemap-6sitemap-1rsssitemap-7sitemap-2sitemap-6sitemap-1homesitemap-4sitemap-6sitemap-9sitemap-6sitemap-4sitemap-7sitemap-10sitemap-7sitemap-3sitemap-3